szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

401359

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

17.02.2023

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin a także świadków i osoby ich najbliższe do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

§ pomoc prawną,

§ pomoc psychologiczną,

§ pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,

§ pomoc tłumacza j. obcego i migowego,

§ wsparcie doradcy zawodowego

§ pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym

§ pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych

§ pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

§ finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

§ pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

§ pokrywanie kosztów dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,

§ pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,

§ pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych

§ pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

§ finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,

§ finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,

§ porywanie kosztów robót budowalnych,

§ pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,

§ finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych,

pomoc opiekuna pokrzywdzonego.
Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego/tłumacza migowego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

KRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
kom. 883 240 678
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 13.00-20.00
Wtorek: 09.00-16.00
Środa: 09.00-16.00
Czwartek: 08.00-15.00
Piątek: 08.00-15.00
Sobota: 07.00-12.00

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W AUGUSTOWIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16-300 Augustów, ul. 1 Maja 60
kom. 518 213 709
e-mail: pokrzywdzeni.augustow@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.00-20.00
Czwartek: 15.00-20.00

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W EŁKU

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 27A
kom. 518 213 707
e-mail: pokrzywdzeni.elk@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.00-20.00
Czwartek: 15.00-20.00

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W OLECKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 31
kom. 518 212 773
e-mail: pokrzywdzeni.olecko@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.00-20.00
Środa: 15.00-20.00

« inne aktualności

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony