szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

405550

RELACJA Z KONFERENCJI PCPR W GRAJEWIE

10.05.2023

Celem spotkania było zwiększenie efektywności współpracy służb, organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych oraz wspierania systemu pieczy zastępczej.

W konferencji wzięło udział 27 osób - pracownicy ośrodków pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Grajewie, Starostwa Powiatowego w Grajewie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie. Na początku konferencji głos zabrała Pani Kierownik PCPR w Grajewie - Anna Maria Świderska.

Podczas konferencji omówiono: - zadania na rzecz rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie grajewskim, promowano idee rodzicielstwa zastępczego, - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zasady dofinansowań ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, - kierunki i zasady dofinansowań z programu „Aktywny Samorząd” w 2023 r., - realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (sposób rekrutacji uczestników) i inne działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie konferencji nawiązała się dyskusja na przedstawione tematy dot. pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy też pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym. Stawiano pytania, wydawano własne opinie i wyciągano wnioski.

Na zakończenie podziękowano gościom za udział w konferencji oraz rozpropagowano ulotki informacyjne dot. zadań PCPR omówionych na konferencji.

« inne aktualności

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony