szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

433857

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących

05.09.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że w związku z planowaną realizacją w IV kwartale 2023 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (ul. Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo, pok. Nr 3, nr tel. 86 273 87 09).

Udział w programie jest bezpłatny.

RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA SZCZĘŚCIE

05.09.2023

DZIECI POZBAWIONE OPIEKI I WYCHOWANIA PRZEZ RODZICÓW CZEKAJĄ NA SZCZĘŚLIWY I BEZPIECZNY DOM!

Trwa nabór wniosków do konkursu „Kultura wrażliwa”

30.08.2023

Pozostałe informacje LINK

Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępc

31.07.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny Filia w Łomży informuje, że w terminie od 17 października 2023 r. do 27 grudnia 2023 r. planuje przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.

Termin składania wniosków ,,Aktywny Samorząd” Moduł II

31.07.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że w terminie 01.09.2023r.-10.10.2023r. osoby niepełnosprawne powiatu grajewskiego posiadające orzeczenie w stopniu umiarkowanym bądź znacznym w ramach modułu II Aktywnego Samorządu mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin składania wniosków ,,Aktywny Samorząd” Moduł I

31.07.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie przypomina, że dnia 31.08.2023r. mija termin przyjmowania wniosków w module I Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd.” W bieżącym roku w ramach Modułu I w/w programu niepełnosprawni mieszkańcy powiatu grajewskiego mogą skorzystać z dofinansowań ze środków PFRON.

cd-.LINK

Bazy teleadresowe placówek udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową –

27.07.2023

Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 1259), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

05.07.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że w związku z planowaną realizacją w III kwartale 2023 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (ul. Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo, pok. Nr 3, nr tel. 86 273 87 09).

Udział w programie jest bezpłatny.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony