szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

418314

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Trwa nabór wniosków do konkursu „Kultura wrażliwa”

30.08.2023

Pozostałe informacje LINK

Termin składania wniosków ,,Aktywny Samorząd” Moduł II

31.07.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że w terminie 01.09.2023r.-10.10.2023r. osoby niepełnosprawne powiatu grajewskiego posiadające orzeczenie w stopniu umiarkowanym bądź znacznym w ramach modułu II Aktywnego Samorządu mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin składania wniosków ,,Aktywny Samorząd” Moduł I

31.07.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie przypomina, że dnia 31.08.2023r. mija termin przyjmowania wniosków w module I Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd.” W bieżącym roku w ramach Modułu I w/w programu niepełnosprawni mieszkańcy powiatu grajewskiego mogą skorzystać z dofinansowań ze środków PFRON.

cd-.LINK

Bazy teleadresowe placówek udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową –

27.07.2023

Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 1259), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

05.07.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że w związku z planowaną realizacją w III kwartale 2023 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (ul. Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo, pok. Nr 3, nr tel. 86 273 87 09).

Udział w programie jest bezpłatny.

RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA SZCZĘŚCIE

05.07.2023

DZIECI POZBAWIONE OPIEKI I WYCHOWANIA PRZEZ RODZICÓW CZEKAJĄ NA SZCZĘŚLIWY I BEZPIECZNY DOM!

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach

05.07.2023

Aktualny informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne w powiecie grajewskim w 2023 roku:

- LINK INFORMATOR 2023 / wg stanu na dzień 05.07.2023 r./

Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Relacja ze szkoleń dla rodzin zastępczych

26.06.2023

W dniu 23.06.2023 r. w godzinach od 17.00 do 18.30 oraz od 18.40 do 20.10 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74, 19-200 Grajewo odbyły się dwa szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu grajewskiego: „Podstawy dobrej rozmowy" oraz "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na trudne tematy" przeprowadzone przez Psychologa Annę Grabowską. W dwóch szkoleniach uczestniczyło 13 rodzin zastępczych.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony