szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

433851

Projekt 2009

„Dobry start - lepsze jutro” jest programem realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest on skierowany do młodzieży uczącej się, mieszkającej na terenach wiejskich oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Aż 75 osób uzyska szansę zdobycia lub podniesienia swoich umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Projekt obejmie kursy zawodowe np.: prawo jazdy kat. B lub C, psychologia sprzedaży i marketingu oraz kurs makijażu i wizażu. Prowadzone będą również zajęcia warsztatowe i indywidualne z psychologiem, prowadzącym szkolenie kompetencji społecznych warsztaty komunikacji, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz z doradcą zawodowym, obejmujące tematykę rynku pracy, dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie o szkoleniu - zobacz szczegóły.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony