szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

431580

Projekt 2011


Relacja z konferencji podsumowującej projekt "Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 14.12.2011 r.

W dniu 14.12.2011r. w Restauracji - Bar Milenium w Grajewie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W czasie konferencji zaprezentowano osiągnięte rezultaty z uwzględnieniem korzyści dla uczestników szkoleń. Konferencja podsumowująca projekt była dobrym momentem na podziękowanie osobom, które przyczyniły się do sukcesu całego przedsięwzięcia.
Na zakończenie beneficjenci otrzymali certyfikaty ukończenia projektu.

Zdjęcia w galerii


Kurs zawodowy "Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCad" - relacja

W dniach 07.11.2011 – 26.11.2011r. dwóch beneficjentów wzięło udział w kursie zawodowym „Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCad” organizowanym w ramach projektu "Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.Szkolenie prowadzone było przez „Atest” Szkolenia, Obsługa Firm z Ełku.
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania dwuwymiarowego i trójwymiarowego. Uczestnicy poznali podstawy pracy z programem AutoCad, AutoCad projektowanie 2D, AutoCad zaawansowane 2D, AutoCad modelowanie przestrzenne 3D. Uczono się komunikacji z programem, środowiska rysunkowego programu AutoCad, rozpoczynania i zapisywania nowych rysunków oraz prac z rysunkami istniejącymi, tworzenia obiektów rysunkowych, edycji obiektów rysunkowych, sposobów przedstawiania obiektów trójwymiarowych, wymiarowania rysunków, opisów rysunków.
Szkolenie uwieńczyło rozdanie MEN - owskich zaświadczeń potwierdzające uzyskane przez słuchaczy umiejętności i kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


Kurs zawodowy "Pielęgnacja dłoni i stóp" - relacja 

W dniach 07.11.2011r. – 27.11.2011r. osiem - beneficjentek projektu „Dobry start, lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „pielęgnacja dłoni i stóp”, przeprowadzonym przez „Atest” Szkolenia, Obsługa Firm z Ełku.Uczestniczki szkolenia przygotowano teoretycznie i praktycznie do wykonywania czynności z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp. Poznano anatomię dłoni i stopy, budowę paznokcia. Uczono się jak wykonywać pedicure kosmetyczny, manicure tradycyjny i biologiczny oraz różnych metod przedłużania i zdobnictwa paznokci. Szkolenie zakończyło się egzaminem i rozdaniem MEN - owskich zaświadczeń potwierdzających uzyskane na kursie kwalifikacje i umiejętności.

Zdjęcia w galerii


Kurs zawodowy "Magazynier" - relacja

W dniach 07.11.2011 – 03.12.2011r. dziewięciu beneficjentów wzięło udział w kursie zawodowym „Magazynier”, organizowanym w ramach projektu "Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Szkolenie prowadzone było przez „Atest” Szkolenia, Obsługa Firm z Ełku. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania prac w magazynie. Uczestnicy poznali pracę magazyniera, w tym jakie są rodzaje zapasów magazynowych i jakie jest wyposażenie magazynu. Poznawano budowle magazynowe i technologię prac magazynowych. Organizowano prace magazynowe (sprzedaż detaliczna i hurtowa), a tak uczono się fakturowania komputerowego, obsługi zapasów oraz obsługi kas fiskalnych. Szkolenie uwieńczyło rozdanie MEN - owskich zaświadczeń potwierdzające uzyskane przez słuchaczy umiejętności i kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


„Prawo na co dzień” - relacja ze szkolenia 29-30.10, 03-04.11, 05-06.11. 2011r.

Pod koniec października i na początku listopada odbyły się trzy szkolenia „Prawo na co dzień”, organizowane w ramach projektu "Dobry start – lepsze jutro”.
W szkoleniach, które odbyły się w Hotelu Zejer w Barszczewie, wzięło udział54 beneficjentów, podzielonych na trzy grupy. Celem szkolenia było zdobycie przez beneficjentów projektu - wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień prawnych z gałęzi prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego i prawa pracy oraz wykształcenie niezbędnych umiejętności związanych ze stosowaniem prawa w praktyce. Uczestników szkolenia zapoznano z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi. Kształcono umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów prawnych oraz sporządzania prostych pism procesowych oraz umów, jak korzystać z różnych źródeł prawa, analizować i dokonywać wykładni podstawowych przepisów prawnych, rozwiązywać podstawowe problemy prawne, a także przewidywać skutki prawne określonych działań. Poznawano także podstawy prawa cywilnego, w tym prawa konsumenta i prawa internetowego. Uczono się również zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa pracy. Zajęcia prowadzone były w formie wykładu interaktywnego. Osobą prowadzącą spotkanie był dr Jarosław Ruszewski.  

Zdjęcia w galerii                                                              


Relacja z szkolenia "Prawo jazdy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w czasie od września do końca listopada, zorganizowało dla beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” kurs na prawo jazdy.
W kursie prowadzonym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Łynka Stanisław z Grajewa brało udział 39 uczestników. Przeszkolono 28 osób na kategorię B, 10 osób na kategorię C oraz jedną osobę na kategorię T.

Zdjęcia w galerii


Relacja z wycieczki turystyczno - edukacyjnej 30.09.2011 r.

W dniu 30.09.2011 r., wczesnym rankiem beneficjenci projektu „Dobry start, lepsze jutro” wyjechali na wycieczkę turystyczno – edukacyjną do Warszawy. Po dotarciu na miejsce udano się do Muzeum Wojska Polskiego. Po podzieleniu na dwie mniejsze grupy, przewodnik oprowadził uczestników wycieczki po muzeum. W salach poświęconych poszczególnym epokom historycznym oglądano zmiany w organizacji polskich sił zbrojnych, eksponaty związane z historią wojskowości. Można było obejrzeć także uzbrojenie husarskie, piechoty polskiej. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Oglądano ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych wystawach, zaawansowane technologie - multimedia, ale też proste rozwiązania, oparte na wynalazkach sprzed wielu lat. Można było testować samodzielnie dane eksponaty - nauka i sztuka razem. Po zwiedzaniu CNK udano się do OCH –Teatr na spektakl „Wekend z R.” - komedię charakterów i sytuacji, zrealizowaną w niekonwencjonalnej interpretacji.

Zdjęcia w galerii


Relacja ze szkolenia - „Efektywne poszukiwanie pracy” wrzesień 2011r.

W dniach 17-18 września i 24-25 września 2011 r. podzieleni na cztery grupy beneficjenci projektu "Dobry start - lepsze jutro”, wzięli udział w szkoleniach „Efektywne poszukiwanie pracy”, które odbyły się w Zespole Szkół nr 2 w Grajewie. Uczestnicy dowiedzieli się, jak skutecznie poszukiwać pracy. Przygotowywano profesjonalne dokumenty aplikacyjne: curriculum vitae, list motywacyjny, podanie o pracę. Kształtowano aktywną postawę w procesie pozyskiwania informacji na rynku pracy i możliwościach zatrudnienia. Beneficjenci dowiedzieli się również jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i zaprezentować się przed przyszłym pracodawcą. Osobą prowadzącą spotkanie była Pani Joanna Żbikowska – doradca zawodowy. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami.
Mamy nadzieję, że zdobyta podczas warsztatów wiedza pomoże w skutecznym poszukiwaniu pracy.

Zdjęcia w galerii


„Projektowanie stron www”- relacja z kursu -16.08-05.09.11 r.

Na przełomie sierpnia i września 2011 r. pięcioro beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” brało udział w szkoleniu „Projektowanie stron www”.
Szkolenie miało na celu praktyczne opanowanie umiejętności tworzenia i publikowania witryn internetowych. Na kursie uczono się podstaw tworzenia stron internetowych (www) w języku html, poznawano narzędzia służące do publikowania witryn internetowych oraz służących do tworzenia tych witryn internetowych. Opanowywano również tworzenie i obróbkę grafiki w programie CorelDraw oraz doskonalono umiejętności komputerowe przy obróbce zdjęć w programie PhotoShop.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Centrum Szkolenia Zawodowego Uniwers z Ełku. Po zdaniu egzaminów kończących, polegających na stworzeniu własnej strony internetowej uczestnicy otrzymali MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


"Makijaż i wizaż" - relacja z szkolenia 14.08 - 05.09.11 r.

Dziesięć dziewcząt wzięło udział w kursie zawodowym „makijaż i wizaż” organizowanym w ramach projektu „Dobry start, lepsze jutro”.
Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestniczek do samodzielnego wykonywania makijażu i wizażu. Dziewczęta poznały charakterystykę pracy wizażystki, w tym jak: wykonywać klasyczne zabiegi kosmetyczne, stosować maski kosmetycznych, przygotować skórę do makijażu, wykonywać różne typy i rodzaje makijaży, dostosowywać makijaż do kształtu i budowy głowy, wykonywać masaż kosmetycznego, używać profesjonalne przybory i kosmetyki. Poznano sposoby doboru kolorów makijażu i garderoby ze względu na typ urody i obecne trendy w modzie i makijażu. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami.
Szkolenie zakończyło się egzaminem, po którym uczestniczki otrzymały MEN-owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


Relacja z szkolenia - "Pracownik administracyjno - biurowy" 14.08-03.09.11r.

Na przełomie sierpnia i września 2011 r. pięcioro beneficjentów projektu „Dobry start, lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „Pracownik administracyjno – biurowy”. Uczono się obsługi administracyjno- biurowej (organizacji pracy biurowej i obsługi urządzeń biurowych), kultury zawodu, komputerowego wspomagania prac biurowych. Nabyto umiejętności z zakresu zarządzania biurem i prawidłowego prowadzenia dokumentacji.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Centrum Kształcenia Zawodowego Uniwers z Ełku. Po zdaniu egzaminów kończących uczestnicy otrzymali MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


"Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej"- relacja 13.08 - 10.09.11r.

W dniach 13.08 – 10.09.11 r. jedenastu beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” brało udział w szkoleniu „Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej”.
Kurs miał na celu przygotowanie do samodzielnego wykonywania i prowadzenia księgowości z umiejętnością obsługi kas fiskalnych. Na kursie uczono się podstaw rachunkowości, przepisów podatkowych i finansów. Pracowano na książce przychodów i rozchodów, sporządzano listy płac, faktury VAT, robiono rachunek zysków i strat. Doskonalono również umiejętności obsługi komputera, a w szczególności aktualnych programów finansowo – księgowych, jak również poznano budowę i obsługę kasy fiskalnej.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Centrum Szkolenia Zawodowego Uniwers z Ełku. Po zdaniu egzaminów kończących uczestnicy otrzymali MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


"Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" - 26.07 - 09.08.11 r.

W dniach 26.07 – 09.08.11 r. dziewiętnastu beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.
Szkolenie objęło swoim zakresem takie zagadnienia jak: przygotowanie wózka jezdniowego do zadań transportowych, organizowanie transportu wewnątrzzakładowego, bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych, samodzielne prowadzenie wózka i wykonywanie operacji manewrowych. Uczono się także bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia. Zajęcia w formie wykładów połączonych z praktyczną nauką jazdy prowadzone były przez Centrum Szkolenia Zawodowego Uniwers z Ełku.
Szkolenie zakończyło się państwowym egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, oraz wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego, które umożliwia podjęcie pracy na wózku widłowym.

Zdjęcia w galerii


Relacja z kursu - „Kelner - barman z obsługą przyjęć” - 26.07-10.08.11 r.

Czworo beneficjentów projektu „Dobry start – lepsze jutro”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie brało udział w kursie „Kelner – barman z obsługą przyjęć”. Zajęcia odbywające się w dn. 26.07 – 10.08.11 r., prowadzone były przez Centrum Szkolenia Zawodowego Uniwers z Ełku.
Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom wiadomości i umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy kelnera – barmana. Poznawano organizację pracy w zakładzie gastronomicznym, technologię sporządzania i dekorowania koktajli, napojów oraz potraw. Uczono się baristyki, obsługi gości w sali konsumenckiej, obsługi przy barze w zależności od rodzaju przyjęcia, obsługi gości hotelowych. Uczestnicy kursu doskonalili również swoje umiejętności w zakresie organizacji przyjęć okolicznościowych, porozumiewania się z klientem, sporządzania dokumentacji i rozliczania się.
Kurs zakończył się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymali MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


„Kadry i płace”- relacja z szkolenia - 25.07 - 10.08.11 r.

Na przełomie lipca i sierpnia 2011 r. odbył się kurs „Kadry i płace”, w którym uczestniczyło dwóch beneficjentów projektu „Dobry start – lepsze jutro”. Zajęcia odbywające się w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami prowadzone były przez Centrum Szkolenia Zawodowego Uniwers z Ełku.
Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom wiadomości i umiejętności zawodowych niezbędnych w dziale kadr i płac. Uczono się organizacji pracy w zawodzie, klasyfikacji podstawowych podmiotów gospodarczych i usytuowania w nich działu kadr i płac, wybranych zagadnień z prawa pracy, przepisów bhp. Uczestnicy poznali również zagadnienia biurowe (rekrutacja i selekcja pracowników), obsługę programów kadrowo- płacowych (obsługa programu płatnik, podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczanie wynagrodzeń, podatki i składki), z ubezpieczeń społecznych, obliczanie składek ZUS.
Kurs uwieńczyło rozdanie MEN - owskich zaświadczeń potwierdzające uzyskane przez beneficjentów kwalifikacje i umiejętności.

Zdjęcia w galerii


„Obsługa komputera dająca Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” relacja z kursu - 25.07 - 12.08.11 r.

W dniach 25.07 – 12.08.11 r. szesnastu beneficjentów projektu „Dobry start, lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „Obsługa komputera dająca Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”.
Uczestnicy szkolenia uczyli się podstaw użytkowania komputerów, zastosowania komputerów, różnych typów oprogramowań, sieci komputerowych. W czasie kursu przetwarzano teksty, tworzono i edytowano bazy danych, pracowano w arkuszach kalkulacyjnych oraz uczono biegle posługiwać się Internetem.
Zajęcia prowadzone przez Centrum Szkolenia Zawodowego Uniwers z Ełku, odbywały się w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami. Po pomyślnym zdaniu egzaminów kończących szkolenie uczestnicy otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Zdjęcia w galerii


Relacja z kursu - „Bukieciarz- florysta” - 25.07 – 09.08.11 r.

W dniach 25.07.2011r. – 09.08.2011r. trzy - beneficjentki projektu „Dobry start, lepsze jutro” brały udział w kursie zawodowym „bukieciarz - florysta”, przeprowadzonym przez Centrum Szkolenia Zawodowego Uniwers z Ełku. Uczestniczki szkolenia przygotowano teoretycznie i praktycznie do wykonywania czynności z zakresu artystycznego układania kwiatów. Poznano gatunki i odmiany roślin ozdobnych, jak je pielęgnować. Uczono się jak: wykonywać różnego rodzaju wyroby florystyczne, przygotowywać materiały roślinne i nie roślinne do ekspozycji, organizować zaopatrzenie w materiał roślinny i nie rośliny, wdrażać nowości florystyczne, tworzyć biżuterię z tworzyw sztucznych.
Szkolenie zakończyło się egzaminem i rozdaniem MEN – owskich zaświadczeń potwierdzających uzyskane na kursie kwalifikacje i umiejętności.

Zdjęcia w galerii


Relacja ze szkolenia „Asertywność i kształtowanie wizerunku” kwiecień/maj 2011 r.

Pod koniec kwietnia i na początku maja odbyły się cztery szkolenia „Asertywność i kształtowanie wizerunku”, organizowane w ramach projektu "Dobry start - lepsze jutro”. W szkoleniach, odbywających się w Zespole Szkół nr 2 w Grajewie, uczestniczyło sześćdziesięciu beneficjentów, podzielonych na cztery grupy.
Grupa uczestników miała okazję do poznania i sprawdzenia w praktyce elementów aktywnego słuchania i skutecznego komunikowania się. Przybliżono tajniki efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poznania własnych: silnych i słabych stron. Uczono uczestników większej pewności siebie, a także wykształcenia umiejętności wyznaczania granic, wyrażania opinii i potrzeb, przyjmowania i udzielania krytyki, przy poszanowaniu innych ludzi. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się również jak zachowywać się asertywnie w odniesieniu do różnych, także trudnych sytuacji życiowych.
Zajęcia prowadzone przez psychologa Pana Edmunda Nowackiego odbywały się w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zdjęcia w galerii


Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony