szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

436397

Projekt 2012


Relacja ze szkolenia "Asertywność i kształtowanie wizerunku" 18.07.-20.07.2012r.

W dniach od 18.07-20.07.2012r. odbyło się szkolenie „Asertywność i kształtowanie wizerunku”, organizowane w ramach projektu "Dobry start - lepsze jutro”.
W szkoleniu, odbywającym się w Zespole Szkół nr 2 w Grajewie, uczestniczyło dziewiętnastu beneficjentów.
Szkolenie obejmowało moduły tematyczne dotyczące komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie ze stresem.
Grupa uczestników miała okazję poznać: zasady warunkujące skuteczne porozumiewanie się, metody aktywnego słuchania, funkcje różnych rodzajów komunikacji, aby mieć świadomość jakości własnych umiejętności komunikacyjnych oraz umieć interpretować komunikaty rozmówcy, rozpoznawać bariery komunikacyjne. Przybliżono wykorzystanie technik aktywnego słuchania w procesie komunikacji.
Uczestników szkolenia uczono także: jak skutecznie porozumiewać się w zespole podczas realizacji zadań, aby umieć odpowiednio dostosować komunikat do typu rozmówcy oraz stosować postawę asertywną w kontakcie z innymi.
Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się również jak rozpoznawać i eliminować objawy stresu, jak zmienić sposób spostrzegania sytuacji problemowych i jak zwiększyć swoją skuteczność w realizacji celów życiowych.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez psycholog – Panią Magdalenę Tumiel metodami aktywnymi tj. przy użyciu technik takich jak praca w podgrupach i grupach, burza mózgów, dyskusje, scenki, case study itp.
Zdjęcia w galerii


Relacja ze szkolenia "Efektywne poszukiwanie pracy" - 21.07.2012r.

W dniu 21 lipca 2012r. dziewiętnasto osobowa grupa beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro”, wzięła udział w szkoleniu „Efektywne poszukiwanie pracy”, które odbyło się w Zespole Szkół nr 2 w Grajewie.
Zajęcia miały na celu przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy na rynku pracy. Podjęto tematykę: rynku pracy, jego elementów, sposobów aktywnego szukania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.
Uczestnicy poznali i nauczyli się różnych technik i zasad ułatwiających poszukiwania pracy. Kształtowano aktywną postawę w procesie pozyskiwania informacji o rynku pracy i umiejętność określania celów zawodowych. Nabyli umiejętność pisania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego, podania o pracę. Beneficjenci dowiedzieli się również jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. U uczestników szkolenia rozwijano umiejętność autoprezentacji, pewność siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kształtowano i budowano pozytywne myślenie, samoakceptację, pozytywny wizerunek poprzez podniesienie własnej samooceny.
Osobą prowadzącą spotkanie była Pani Joanna Żbikowska – doradca zawodowy. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów połączonych z ćwiczeniami.
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas szkolenia stanie się przydatna podczas poszukiwania pracy.
Zdjęcia w galerii


Ralacja ze szkolenia "Prawo na co dzień" - 23.07.2012r.

W dniu 23 lipca 2012r. odbyło się szkolenie „Prawo na co dzień”, organizowane w ramach projektu "Dobry start – lepsze jutro”. W szkoleniu, które odbyło się w Zespole Szkół nr 2 w Grajewie, wzięło udział 19 beneficjentów.
Celem szkolenia było zdobycie przez beneficjentów projektu - wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień prawnych. Poruszono różnorakie kwestie z takich dziedzin prawa jak: prawo pracy (stosunek pracy, rodzaje umów, rozwiązanie stosunku pracy, urlopy, wynagrodzenie), prawo cywilne (prawo spadkowe, umowy cywilno-prawne, zobowiązania) prawo rodzinne (władza rodzicielska, separacja, rozwód, alimenty). Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z przepisami poszczególnych kodeksów.
Podczas szkolenia nabywano umiejętności z zakresu rozwiązywania podstawowych problemów prawnych i sporządzania prostych pism procesowych oraz umów. Uczestnicy uczyli się korzystać z różnych źródeł prawa i analizować podstawowe przepisy prawne.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładu przy użyciu prezentacji multimedialnej. Osobą prowadzącą spotkanie była Pani Karolina Korol.
Zdjęcia w galerii


Relacja z kursu "Magazynier - kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym"

W dniach 07.08. – 27.08.2012r. siedmiu beneficjentów wzięło udział w kursie zawodowym „Magazynier - kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, organizowanym w ramach projektu "Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Szkolenie prowadzone było przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Celem kursu było zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia magazynu, przygotowania do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych oraz przygotowanie do samodzielnej wymiany butli w wózkach zasilanych paliwem gazowym.
Szkolenie swoim zakresem obejmowało takie zagadnienia jak: zapasy magazynowe, wyposażenie magazynu, budowle magazynowe, organizacja prac magazynowych, technologia prac magazynowych, fakturowanie komputerowe, obsługa zapasów, typy stosowanych wózków widłowych, budowa wózków jezdniowych, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wymiana butli, wiadomości o dozorze technicznym oraz zajęcia praktyczne.
Kurs zakończył się państwowym egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, oraz wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych z Urzędu Dozoru Technicznego, które umożliwia podjęcie pracy na wózku widłowym.
Zdjęcia w galerii


Relacja z kursu „Obsługa komputera dająca Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”

W dniach 07.08 – 28.08.2012r. czterech beneficjentów projektu „Dobry start, lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „Obsługa komputera dająca Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”.
Zajęcia prowadzone były przez Podlaską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy z Białegostoku.
Uczestnicy szkolenia uczyli się podstaw technik informatycznych i użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów (edytor tekstu WORD), przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych EXEL, tworzenia bazy danych Access, grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej – Power Point, oraz usług w sieci Internet.
Po pozytywnym zdaniu egzaminów kończących szkolenie uczestnicy otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
Zdjęcia  w galerii


Relacja z kursu "Bukieciarz florysta"

W dniach 13.08. – 24.08.2012r. trzy - beneficjentki projektu „Dobry start, lepsze jutro” brały udział w kursie zawodowym „bukieciarz florysta”, przeprowadzonym przez Podlaską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy z Białegostoku. Uczestniczki szkolenia przygotowano do wykonywania pracy w zawodzie bukieciarz florysta/pracownik kwiaciarni.
Beneficjentki uczono: jak przygotować rośliny i desykanty, technik utrwalania roślin metodą glicerynową, doboru materiałów do dekoracji pogrzebowych (technik wykonania wieńca pogrzebowego), rodzaju wiązanek ślubnych i zasad układania roślin, zasad doboru kwiatów do kompozycji oraz technik układania kwiatów w ręku, zasad i technik układania kwiatów w naczyniach, dekoracji okolicznościowych oraz okolicznościowych dekoracji wnętrz. Kurs zakończył się egzaminem i rozdaniem MEN – owskich zaświadczeń potwierdzających uzyskane na kursie kwalifikacje i umiejętności.
Zdjęcia w galerii


Relacja z kursu "Grafik komputerowy"

W terminie od 30.08.2012r. do 23.09.2012r. trzech beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” brało udział w szkoleniu „Grafik komputerowy”.
Szkolenie miało na celu praktyczne nabycie umiejętności posługiwania się graficznymi programami komputerowymi, wykonywanie grafiki komputerowej, projektowanie i budowę witryn internetowych.
Na kursie uczono się podstaw programu CorelDraw, Corel PhotoPaint, tworzenia witryn internetowych w języku HTML, narzędzi do tworzenia witryn internetowych, podstaw tworzenia stron WWW z wykorzystaniem JavaScript, narzędzi służących do publikowania i reklamowania witryn.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Zdjęcia w galerii


Relacja z kursu "Księgowość komputerowa z obsługą kas fiskalnych"

W dniach 30.08 – 30.09.12 r. siedmiu beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” brało udział w szkoleniu „Księgowość komputerowa z obsługą kas fiskalnych”.
Celem kursu było zdobycie podstawowych umiejętności prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem programów komputerowych oraz obsługą kas fiskalnych. Na kursie uczono teorii rachunkowości, doskonalono umiejętność obsługi komputera i programów finansowo – księgowych oraz obsługi kas fiskalnych.Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku . Szkolenie uwieńczyło rozdanie MEN - owskich zaświadczeń potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.
Zdjęcia w galerii


Relacja z wycieczki turystyczno - edukacyjnej 03.11.2012r.

W dniu 03.11.2012r., wczesnym rankiem beneficjenci projektu „Dobry start, lepsze jutro” wyjechali na wycieczkę turystyczno – edukacyjną do Warszawy. Po dotarciu na miejsce udano się do Muzeum Techniki w Pałacu Kultury. Przewodnik oprowadził uczestników wycieczki po muzeum. Na poszczególnych salach znajdowały się wystawy stałe, gdzie można było zobaczyć np. zmiany w transporcie: zabytki motoryzacji, silniki napędzające środki transportu lądowego, powietrznego i wodnego, modele: lokomotyw, statków i okrętów oraz samolotów, mechanizmy grające: pozytywki, szafy grające, pianola, katarynka, maszyny drukarskie, zmiany w hutnictwie, górnictwie, radiotechnikę, telekomunikację, techniki komputerowe, gospodarstwo domowe, planetarium, astronomię i astronautykę.
Po zwiedzaniu Muzeum Techniki udano się do Teatru Komedia na spektakl „Nikt nie jest doskonały” - komedię nieprawdopodobnych sytuacji i komicznych dialogów, zrealizowaną w niebanalnej interpretacji.
Zdjęcia w galerii


Relacja z kursu "Makijaż i wizaż"

W dniach od 21.10.2012r – 25.11.2012r. trzy beneficjentki wzięły udział w kursie zawodowym „makijaż i wizaż” organizowanym w ramach projektu „Dobry start, lepsze jutro”. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie. Dziewczęta uczyły się jak pielęgnować cerę, przygotować skórę do makijażu, dobrać odpowiednie kolory do makijażu i kosmetyki, stylizacji paznokci. Nauczyły się technik wykonywania makijażu dziennego, wieczorowego, sezonowego, technik wykonywania makijażu dymnego, ślubnego, graficznego, karnawałowego i fotograficznego. Poznały także: elementy warsztatu wizażysty, korektę twarzy za pomocą podkładów, pudrów, różu anatomiczną budowę twarzy.
Szkolenie zakończyło się egzaminem, po którym uczestniczki otrzymały MEN-owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.
Zdjęcia w galerii


Ralacja z kursu "Prawo jazdy"

W dniach 10.09.2012 – 30.11.2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zorganizowało dla beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” kurs na prawo jazdy. W kursie prowadzonym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Łynka Stanisław z Grajewa brało udział 14 uczestników. Przeszkolono 9 osób na kategorię B, 5 osób na kategorię C.
Zdjęcia w galerii


Relacja z konferencji podsumowującej projekt "Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 11.12.2012r.

W dniu 11.12.2012r. w Restauracji & Bar Milenium w Grajewie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Podczas konferencji prezentowano osiągnięte efekty z uwzględnieniem korzyści dla uczestników szkoleń. Konferencja podsumowująca projekt była dobrym momentem na podziękowanie osobom, które przyczyniły się do sukcesu całego przedsięwzięcia. Na zakończenie beneficjenci otrzymali certyfikaty ukończenia projektu.
Zdjęcia w galerii                                                                                                                                                                   
                                                                                

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony