szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

433857

Projekt 2010


"Projektowanie stron www" - relacja z kursu 15.09 - 30.10.10 r.

Na przełomie września i października 2010 r. sześcioro beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” brało udział w szkoleniu „Projektowanie stron www”.
Szkolenie miało na celu praktyczne opanowanie umiejętności projektowania i budowania witryn internetowych.
Na kursie uczono się od podstaw tworzenia stron internetowych, szczególnie w języku html a także opanowywano tworzenie i obróbkę grafiki w programie CorelDraw. Poznawano podstawowe narzędzia służące do publikacji witryn w Internecie oraz doskonalono umiejętności komputerowej obróbki zdjęć w programie PhotoShop.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Po zdaniu egzaminów kończących, polegających na stworzeniu własnej strony internetowej uczestnicy otrzymali MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


Relacja z kursu "Pielegnacja dłoni i stóp"

W dniach 17.09 – 11.10.10 r. siedem dziewcząt - beneficjentek projektu „Dobry start, lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „Pielęgnacja dłoni i stóp”, przeprowadzonym przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Uczestniczki szkolenia przygotowano teoretycznie i praktycznie do wykonywania czynności z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp. Poznano anatomię stopy i budowę paznokcia. Uczono się jak wykonywać manicure tradycyjny i biologiczny oraz przedłużać paznokcie za pomocą akrylu i żelu, a także jak je ozdabiać.
Szkolenie zakończyło się egzaminem, po którym uczestniczki otrzymały MEN-owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


"Przedstawiciel handlowy" - 20.09 - 12.10.10 r.  - relacja z szkolenia

Na przełomie września i października 2010 r. siedmioro beneficjentów projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie - „Dobry start – lepsze jutro”, brało udział w kursie zawodowym „Przedstawiciel handlowy”. Zajęcia odbywające się w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami prowadzone były przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom wiadomości i umiejętności zawodowych niezbędnych w zawodzie przedstawiciela handlowego. Uczono się organizacji pracy w zawodzie, etapów wizyty handlowej, a także efektywnych technik sprzedaży. Doskonalono również umiejętności z zakresu telefonicznego kontaktu z klientem oraz prezentacji handlowej.
Kursu uwieńczyło rozdanie MEN - owskich zaświadczeń potwierdzające uzyskane przez beneficjentów kwalifikacje i umiejętności.

Zdjęcia w galerii


Kurs zawodowy "Magazynier" - relacja

W dniach 15.09 – 14.10.10r. sześciu chłopców wzięło udział w kursie zawodowym „Magazynier”, organizowanym w ramach projektu "Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Szkolenie prowadzone było przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania prac magazynowych. Uczestnicy poznali pracę magazyniera, w tym jakie jest wyposażenie magazynu i jakie są rodzaje zapasów magazynowych. Poznawano różne budowle magazynowe i technologię prac magazynowych. Organizowano prace magazynowe – sprzedaż hurtową i detaliczną, a także uczono się fakturowania za pomocą komputera.
Szkolenie uwieńczyło rozdanie MEN - owskich zaświadczeń potwierdzające uzyskane przez słuchaczy umiejętności i kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


Relacja ze szkoleń „Radzenie sobie ze stresem” 20-21.09, 22-23.09, 27-28.09 i 29-30.09.2010 r.

W ostatnich dwóch tygodniach września bieżącego roku podzieleni na cztery grupy beneficjenci projektu "Dobry start - lepsze jutro”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, brali udział w szkoleniach „Radzenie sobie ze stresem”.
Uczestnicy szkolenia mieli okazje do poznania głównych przyczyn i mechanizmów działania stresu. Poznawano typowe objawy i różne rodzaje reakcji w sytuacjach stresowych.
Uczono się o popularnych strategiach, pomagających radzić sobie ze stresem, jak również przeprowadzono autodiagnozę badając najlepszy dla siebie styl radzenia sobie w trudnych chwilach. Poznano różne techniki i ćwiczenia, które poprawiają samopoczucie i działają kojąco w momentach stresu.
Warsztaty, które odbyły się w Zagrodzie Kuwasy w Woźnejwsi, prowadzone były przez psychologa Pana Edmunda Nowackiego.

Zdjęcia w galerii


"Prawo na co dzień" - relacja z szkoleń 30-31.08, 1-2.09, 3-4.09.10r.

Na przełomie sierpnia i września 2010 r. podzieleni na trzy grupy beneficjenci projektu "Dobry start - lepsze jutro” brali udział w szkoleniach „Prawo na co dzień”. Szkolenia odbyły się w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Knieja” w Rajgrodzie, zaś osobą prowadzącą zajęcia był dr Jarosław Ruszewski.
Celem szkoleń było zapoznanie beneficjentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi z gałęzi prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego i prawa pracy. Nabywano umiejętności z zakresu rozwiązywania podstawowych problemów prawnych i sporządzania prostych pism procesowych oraz umów. Uczestnicy uczyli się korzystać z różnych źródeł prawa i analizować podstawowe przepisy prawne. Poznawano podstawy prawa cywilnego, w szczególności części ogólnej oraz prawa konsumenckiego i autorskiego. Uczono się również zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa pracy.
Zaraz po szkoleniach odbyły się gry i zabawy integracyjne.

Zdjęcia w galerii 1 i galerii 2


Relacja z szkolenia "Prawo jazdy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w czasie od czerwca do połowy października, zorganizowało dla beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” kurs na prawo jazdy.
W kursie prowadzonym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Ludwik Jaczyński z Grajewa brało udział 55 uczestników. Przeszkolono 36 osób na kategorię B, 17 osób na kategorię C oraz po jednej osobie na kategorię T i kat. C+E.

Zdjęcia w galerii


"Kelner - barman" - relacja z szkolenia 09.08 - 28.08.10 r.

W sierpniu 2010 r. ośmioro beneficjentów projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie - „Dobry start – lepsze jutro”, brało udział w kursie „Kelner – barman z modułem językowym”. Zajęcia odbywające się w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami prowadzone były przez DJK Szkolenia i Doradztwo, z siedzibą w Grajewie.
Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom wiadomości i umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy kelnera – barmana. Poznawano technologię sporządzania i dekorowania potraw, koktajli i napojów oraz uczono się serwowania napojów przy barze. Nakrywano do stołu, obsługiwano konsumentów i przygotowywano salę w zależności od rodzaju przyjęcia.
Uczestnicy kursu doskonalili również swoje umiejętności z języka angielskiego w zakresie wyrażeń i zwrotów używanych w zawodzie kelner.
Kursu uwieńczyło rozdanie MEN - owskich zaświadczeń potwierdzające uzyskane przez beneficjentów kwalifikacje i umiejętności.

Zdjęcia w galerii


Relacja z wycieczki turystyczno - edukacyjnej 30.07.2010 r.

W dniu 30.07.2010 r., wczesnym rankiem beneficjenci projektu „Dobry start, lepsze jutro” wyjechali na wycieczkę turystyczno – edukacyjną do Olsztyna.
Po dotarciu na miejsce udano się do Planetarium, aby obejrzeć ciekawy seans o zjawiskach astronomicznych oraz efektach lotów kosmicznych.
Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Zamku Kapituły Warmińskiej. Po podzieleniu na dwie mniejsze grupy, przewodnik oprowadził uczestników wycieczki po Zamkowym Muzeum. Oglądano zbiory pamiątek, dokumentów, ikonografii i innych zabytków z obszaru Warmii, Mazur i Powiśla, jak również najważniejszy eksponat Muzeum - astronomiczną tablicę doświadczalną wykonaną własnoręcznie przez Mikołaja Kopernika w 1517 roku.
Po zwiedzaniu Zamku udano się do Olsztynka, gdzie znajduje się Huta Szkła i Skansen. Uczestnicy wycieczki mogli obejrzeć, jak produkowane są szklane „cudeńka”, a zaraz potem przejść się po sielskiej wiosce sprzed lat. Oglądano obiekty małej i wielkiej architektury z zakresu zabudowy wsi Warmii, Mazur, Powiśla i Litwy od XVIII do XX wieku, m. in. olejarnię, kuźnię i młyn wodny. Dużym zainteresowaniem cieszył się kryty strzechą kościółek oraz kolekcja strażackich hełmów.
Zwiedzanie zakończył smaczny obiad po którym udano się do domu.

Zdjęcia w galerii


„Obsługa komputera dająca Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” - relacja 29.07 - 18.08.10 r.

W dniach 29.07 – 18.08.10 r. siedmioro beneficjentów projektu „Dobry start, lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „Obsługa komputera dająca Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”.
Uczestnicy szkolenia uczyli się podstaw technik informatycznych i użytkowania komputerów. W czasie kursu przetwarzano teksty, tworzono i edytowano bazy danych, pracowano w arkuszach kalkulacyjnych oraz uczono biegle posługiwać się Internetem.
Zajęcia prowadzone przez DJK Szkolenia i Doradztwo, z siedzibą w Grajewie, odbywały się w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami.
Po pomyślnym zdaniu egzaminów kończących szkolenie uczestnicy otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Zdjęcia w galerii


Relacja z kursu "Technolog robót budowlano - wykończeniowych" 29.07 - 21.08.10 r.

Na przełomie lipca i sierpnia 2010 r. odbył się kurs „Technolog robót budowlano – wykończeniowych”, w którym uczestniczyło ośmiu beneficjentów projektu „Dobry start – lepsze jutro”.
Na kursie uczono się materiałoznawstwa, poznawano dokumentację budowlaną i rysunek zawodowy oraz zasady organizacji pracy i obmiaru robót. Uczestnicy szkolenia układali glazurę i terakotę, tynkowali, malowali i szpachlowali. Celem szkolenia było nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności wykonywania robót budowlanych i wykończeniowych.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez DJK Szkolenia i Doradztwo, z siedzibą w Grajewie.
Szkolenie zakończyło się egzaminem i rozdaniem MEN - owskich zaświadczeń potwierdzających uzyskane na kursie kwalifikacje i umiejętności.

Zdjęcia w galerii


"Makijaż i wizaż" - relacja z szkolenia

W dniach 26.07 – 09.08.10r. trzynaście dziewcząt wzięło udział w „ Makijaż i wizaż”, organizowanym w ramach projektu "Dobry start - lepsze jutro”.
Szkolenie prowadzone było przez DJK Szkolenia i Doradztwo, z siedzibą w Grajewie.
Celem szkolenia było przygotowanie uczestniczek do samodzielnego wykonywania różnych makijaży i stylizacji ubioru. Dziewczęta poznały charakterystykę pracy wizażystki, w tym jak przygotować modelkę do wykonania makijażu i jak używać profesjonalnych przyborów i kosmetyków.
Poznano sposoby doboru kolorów makijażu i garderoby ze względu na typ urody i obecne trendy w modzie i makijażu, a także uczono się technik wykonywania różnych rodzajów makijażu, np. wieczorowego, dziennego, ślubnego, fotograficznego czy karnawałowego.
Szkolenie uwieńczyło rozdanie MEN - owskich zaświadczeń potwierdzające uzyskane przez beneficjentki umiejętności i kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


"Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej" - 09 - 29 lipiec 10 r.

W lipcu 2010 r. dziesięć beneficjentek projektu "Dobry start - lepsze jutro” brało udział w szkoleniu „Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej”.
Szkolenie miało na celu przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika do spraw finansowo – księgowych. Na kursie uczono się podstaw rachunkowości, finansów i przepisów podatkowych. Pracowano na książce przychodów i rozchodów, sporządzano listy płac i faktury VAT, robiono rachunek zysków i strat. Doskonalono również umiejętności obsługi komputera, a w szczególności aktualnych programów finansowo – księgowych, jak również poznano budowę i obsługę kasy fiskalnej.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez DJK Szkolenia i Doradztwo, z siedzibą w Grajewie. Po zdaniu egzaminów kończących uczestnicy otrzymali MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


"Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym" - 05.07 - 21.07.10 r.

W dniach 05.07 – 21.07.10 r. dwudziestu beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.
Osoby szkolone poznały budowę i wyposażenie wózka jezdniowego, przepisy ruchu drogowego przy kierowaniu wózkiem a także bezpieczeństwo i higienę przy eksploatacji wózków jezdniowych. Uczono się również bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózku, praktycznej nauki jazdy oraz manewrowania osprzętem wózków.
Zajęcia w formie wykładów połączonych z praktyczną nauką jazdy prowadzone były przez DJK Szkolenia i Doradztwo, z siedzibą w Grajewie. Szkolenie zakończyło się państwowym egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, który umożliwia podjęcie pracy na wózku widłowym.

Zdjęcia w galerii


Relacja z kursu "Pracownik administracyjno - biurowy" - 05.07 - 20.07.10 r.

W lipcu 2010 r. osiem beneficjentek projektu „Dobry start, lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „Pracownik administracyjno – biurowy”. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez DJK Szkolenia i Doradztwo, z siedzibą w Grajewie.
Uczestniczki kursu uczyły się jak prawidłowo zorganizować pracę w biurze i obsługiwać urządzenia biurowe. Poznawano programy komputerowe wykorzystywane do prac biurowych oraz uczono się jak prawidłowo prowadzić dokumentację i zarządzać sekretariatem.
Po pomyślnym zdaniu egzaminów kończących szkolenie uczestniczki otrzymały MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w galerii


"Efektywne poszukiwanie pracy" 26-29 kwiecień 2010 r. - ralacja ze szkolenia

W dniach 26 - 29 kwietnia 2010 r. podzieleni na cztery grupy beneficjenci projektu "Dobry start - lepsze jutro”, wzięli udział w szkoleniach „Efektywne poszukiwanie pracy”, które odbyły się w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami. Osobą prowadzącą spotkanie była Pani Magda Sawicka – doradca zawodowy.
Uczestnicy dowiedzieli się, które zawody będą najbardziej poszukiwane w przyszłości i jak skutecznie szukać pracy. Przygotowywano profesjonalne dokumenty aplikacyjne – curriculum vitae, list motywacyjny i podanie o pracę. Podczas symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej pokazano jak najlepiej zaprezentować się przed przyszłym pracodawcą, nawet gdy padnie kłopotliwe pytanie.
Mamy nadzieję, że zdobyta podczas warsztatów wiedza pomoże w skutecznym poszukiwaniu pracy.

Zdjęcia w galerii


Relacja ze szkolenia „Asertywność i kształtowanie wizerunku” kwiecień 2010 r.

Na początku kwietnia odbyły się cztery szkolenia „Asertywność i kształtowanie wizerunku”, organizowane w ramach projektu "Dobry start - lepsze jutro”. W szkoleniach, odbywających się w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie, uczestniczyło sześćdziesięciu trzech beneficjentów podzielonych na cztery grupy.
Zgromadzeni uczestnicy mieli okazję do poznania i sprawdzenia w praktyce elementów skutecznego komunikowania się i aktywnego słuchania. Poznano tajniki efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przy poznaniu własnych silnych i słabych stron. Zdobyto wiedzę, która ułatwia radzenie sobie z krytyką i wyrażanie własnych opinii, przy poszanowaniu innych ludzi. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się również jak zachowywać się asertywnie w odniesieniu się do różnych, też trudnych sytuacji życiowych.
Zajęcia prowadzone przez psychologa Pana Edmunda Nowackiego odbywały się w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zdjęcia w galerii


Pokaż aktualności z roku:

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony