szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

433851

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie


Uchwała Nr 23/114/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.

Pobierz cały regulamin w formacie pdf.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową organizację, zakres oraz tryb pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie .
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zwanej dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej i działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1592, z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn.zm.)
  1. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, jak również określone w następujących aktach prawnych:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  • ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
  • ustawie o finansach publicznych,
  • innych ustaw.

dalej


Pobierz cały regulamin w formacie pdf.

Wersja do druku

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony