szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

428568

Rozdział III Kierowanie Centrum


§ 7

 1. Pracą Centrum kieruje Kierownik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
 2. Do obowiązków kierownika należy w szczególności:
  1. wydawanie decyzji indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z upoważnieniem Starosty,
  2. organizowanie pracy oraz pełnienie obowiązków przełożonego służbowego dla pracowników Centrum,
  3. koordynowanie działalności pracowników Centrum,
  4. zapewnienie podejmowania przedsięwzięć wynikających z bieżącej polityki nadrzędnych organów władzy samorządowej i administracji rządowej,
  5. zapewnienie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa,
  6. dbanie o należyte załatwienie spraw obywateli oraz efektywność i dyscypliny pracy,
  7. wykonywanie kontroli wewnętrznej Centrum,
  8. zapewnienie kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu działania Centrum.
 3. W czasie nieobecności kierownika obowiązki jego pełni jeden z pracowników Centrum na podstawie i w zakresie upoważnienia udzielonego przez Kierownika. W braku innego zapisu w upoważnieniu zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności należące do Kierownika.

wstecz | dalej


Pobierz cały regulamin w formacie pdf.

Wersja do druku

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony