szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

436395

Rozdział IV Organizacja i zasady działalności kontrolnej


§ 8

 1. Centrum wykonuje nadzór i kontrolę działalności Domu Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Grajewie.
 2. nadzór i kontrola wykonywana jest przez Centrum w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz niniejszego regulaminu.
 3. zadania kontrolne wykonują:
  1. kierownik w zakresie swojej właściwości,
  2. upoważnieni pracownicy Centrum zgodnie z ustalonymi dla nich zakresami czynności i wydanymi upoważnieniami.
 4. zadaniem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości działania, doboru środków i wykonywania zadań. W szczególności kontrola ma na celu:
  1. zbieranie informacji służących Kierownikowi do sprawnego zarządzania i wydawania decyzji,
  2. badania zgodności działania z obowiązującymi przepisami,
  3. badania i oceny procesów służących zaspakajaniu potrzeb społecznych,
  4. wykrywania nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, jak również wskazywanie osiągnięć i przykładów godnych upowszechniania,
  5. ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wskazywanie sposobów umożliwiających stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.
 5. Każda kontrola powinna być łączona z merytorycznym instruktażem.
 6. zakres kontroli obejmuje wykonywanie wynikających z ustaw, rozporządzeń, uchwał i zarządzeń władz powiatowych oraz rozporządzeń Kierownika Centrum. Kontrolę należy prowadzić w oparciu o tezy kontroli zatwierdzone przez Kierownika.

wstecz


Pobierz cały regulamin w formacie pdf.

Wersja do druku

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony