szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

428575

Aktualności


Relacja ze szkolenia „Asertywność i kształtowanie wizerunku” 28-29.04.09 r.

W dniach 28 – 29 kwietnia 2009 r. jedenastu beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” wzięło udział w szkoleniu „Asertywność i kształtowanie wizerunku”.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Knieja” w Rajgrodzie.
Zgromadzeni uczestnicy mieli okazję do poznania i sprawdzenia w praktyce elementów skutecznego komunikowania się i aktywnego słuchania. Na spotkaniu dyskutowano także o radzeniu sobie z krytyką i formułowaniu własnych opinii, przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych ludzi.
Uczestnicy dowiedzieli się również jak zachowywać się asertywnie w różnych sytuacjach życiowych.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami. Osobą prowadzącą spotkanie była psycholog Pani Joanna Śliwowska.
W trakcie warsztatów nie zabrakło również spacerów, gry w siatkówkę i rozmów "o wszystkim i o niczym".

Zdjęcia w Galerii


„Efektywne poszukiwanie pracy” 18.05.09 r.- relacja z szkolenia

W dniu 18 maja 2009 r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie odbyło się szkolenie „Efektywne poszukiwanie pracy”, organizowane w ramach projektu "Dobry start - lepsze jutro”.
Szkolenie prowadzone było w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego Panią Magdalenę Halicką.
Jedenastu uczestników kursu uczyło się metod skutecznego poszukiwania pracy. Przygotowywano profesjonalne dokumenty aplikacyjne – curriculum vitae, list motywacyjny i podanie o pracę. Uczestnicy dowiedzieli się również jak najlepiej zaprezentować się przed przyszłym pracodawcą, podczas symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej.
Mamy nadzieję, że warsztaty rzeczywiście będą przydatne w praktyce, a uczestnicy dalej będą tak pełni zapału.

Zdjęcia w Galerii


Relacja ze szkolenia „Asertywność i kształtowanie wizerunku” 23-24.05.2009r.

Trzydzieści dwie osoby wzięły udział w szkoleniu „Asertywność i kształtowanie wizerunku”, prowadzone w ramach projektu "Dobry start - lepsze jutro”. Szkolenie odbyło się w dn. 23 - 24.05.09 w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Knieja” w Rajgrodzie.
Uczestnicy dowiedzieli się na czym polega pokonywanie barier w porozumiewaniu się i aktywne słuchanie. Zdobyto wiedzę, która ułatwia radzenie sobie z krytyką i wyrażanie własnych opinii, przy poszanowaniu innych ludzi. Na spotkaniu pokazano elementy postawy asertywnej i trenowano asertywne zachowania, w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami. Dzięki pięknej pogodzie jedno z ćwiczeń, zwane bezludna wyspa, zorganizowano na świeżym powietrzu.
Spotkanie prowadziły dwie Panie psycholog Joanna Śliwowska i Agnieszka Winnik – Pomichter. W trakcie szkolenia nie zabrakło spacerów po malowniczej okolicy ośrodka i zaciętej gry w siatkówkę.

Zdjęcia w Galerii


Relacja ze szkoleń „Asertywność i kształtowanie wizerunku”20 - 21 i 27 - 28 czerwiec 2009 r.

Trzydzieści cztery osoby podzielone na dwie grupy wzięły udział w szkoleniu „Asertywność i kształtowanie wizerunku”, prowadzone w ramach projektu "Dobry start - lepsze jutro”. Szkolenia odbyły się w dn. 20 - 21 i 27 - 28.06.09 w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Knieja” w Rajgrodzie. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Panią psycholog Joannę Śliwowską.
Zgromadzeni uczestnicy mieli okazję do poznania i sprawdzenia w praktyce elementów skutecznego komunikowania się i aktywnego słuchania. Zdobyto wiedzę, która ułatwia radzenie sobie z krytyką i wyrażanie własnych opinii, przy poszanowaniu innych ludzi. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się również jak zachowywać się asertywnie w różnych sytuacjach życiowych.

Zdjęcia w Galerii


"Efektywne poszukiwanie pracy" 26.06.09, 02.07.09, 03.07.09 i 08.07.09 r. - relacja ze szkoleń

Na przełomie czerwca i lipca odbyły się cztery szkolenia „Efektywne poszukiwanie pracy”, organizowane w ramach projektu "Dobry start - lepsze jutro”. W szkoleniach, odbywających się w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie, uczestniczyło sześćdziesięciu czterech beneficjentów podzielonych na cztery grupy.
Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego Panią Magdalenę Halicką odbywały się w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami. Uczestnicy dowiedzieli się które zawody będą najbardziej poszukiwane w przyszłości i jak skutecznie szukać pracy. Przygotowywano profesjonalne dokumenty aplikacyjne – curriculum vitae, list motywacyjny i podanie o pracę, zaś podczas symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej uczono się jak najlepiej zaprezentować się przed przyszłym pracodawcą, nawet gdy padnie kłopotliwe pytanie.
Mamy nadzieję, że zdobyta podczas warsztatów wiedza pomoże w skutecznym poszukiwaniu pracy.

Zdjęcia w Galerii


Relacja ze szkolenia "Kurs wizażu i stylizacji"

Jedenaście dziewcząt wzięło udział w „Kursie wizażu i stylizacji”, organizowanym w ramach projektu "Dobry start - lepsze jutro”. Szkolenie, podzielone na dwa moduły, odbyło się na przełomie czerwca – lipca, w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Panią Agnieszkę Kulgawczyk ze Szkoły Makijażu i Stylizacji „Visage”.
Uczestniczki poznały charakter pracy wizażystki, w tym jak przygotować modelkę do wykonania makijażu i jak używać profesjonalnych przyborów i kosmetyków. Uczono się technik wykonywania różnych rodzajów makijażu, np. wieczorowego, dziennego, ślubnego, fotograficznego czy karnawałowego. Poznano sposoby doboru kolorów makijażu i garderoby ze względu na typ urody i obecne trendy w modzie i makijażu.
Na koniec zajęć uczestniczki otrzymały profesjonalne pędzle do makijażu.

Zdjęcia w Galerii


Relacja ze szkolenia „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” 03-22.08.09 r.

Pięciu beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” brało udział w szkoleniu „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” przeprowadzonym przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Zajęcia prowadzone w formie wykładów połączonych z praktyczną nauką jazdy odbyły się w dniach 03 – 22 sierpnia 2009 r.
Szkolenie objęło swoim zakresem takie zagadnienia jak: transport wewnątrzzakładowy, ładunkoznawstwo, typy, budowa i działanie stosowanych wózków jezdniowych. Uczestnicy poznali czynności operatora wózka, które należy wykonać przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w trakcie i po zakończeniu pracy z wózkami. Uczono się również bezpiecznej wymiany butli w wózkach w nie wyposażonych, praktycznej nauki jazdy oraz manewrowania osprzętem wózków.
Szkolenie zakończyło się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego, który umożliwia podjęcie pracy na wózku widłowym.

Zdjęcia w Galerii


"Ksiegowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej" relacja ze szkolenia 03 - 24.08.09 r.

W dniach 03-24 sierpnia 2009 r. pięciu beneficjentów projektu "Dobry start - lepsze jutro” brało udział w szkoleniu „Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej” Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości, finansów i przepisów podatkowych. Pracowano na książce przychodów i rozchodów, naliczano wynagrodzenia, robiono rachunek zysków i strat.
Na szkoleniu doskonalono również umiejętności obsługi komputera, a w szczególności aktualnych programów finansowo – księgowych, jak również poznano budowę i obsługę kasy fiskalnej.
Na zakończenie zajęć uczestniczki otrzymały MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w Galerii


"Prawo na co dzień" - relacja ze szkoleń 1-2.09, 3-4,09 i 7-8.09.09 r.

Na początku września odbyły się trzy szkolenia „Prawo na co dzień”, organizowane w ramach projektu "Dobry start - lepsze jutro”. W szkoleniach, które odbyły się w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Knieja” w Rajgrodzie, wzięło udział 72 beneficjentów, podzielonych na trzy grupy.
Uczono się podstaw prawa cywilnego, w tym form czynności prawnych, elementów umów cywilnoprawnych i sporządzania właściwych oświadczeń woli. Poznano zasady prawa rodzinnego, czyli między innymi ustrój majątkowy w małżeństwie, świadczenia rodzinne i obowiązki alimentacyjne. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z podstawami prawa spadkowego i prawa pracy. Zdobyto wiedzę pomocną zawarciu stosunku pracy na korzystnych warunkach oraz poznano obowiązki i uprawnienia pracownicze. Zajęcia prowadzone były w formie wykładu interaktywnego. Osobą prowadzącą spotkanie był dr Jarosław Ruszewski.
Po szkoleniach uczestnicy mieli okazję do świetnej zabawy na zorganizowanych imprezach integracyjnych.

Zdjęcia w Galerii nr 1 i Galerii nr 2


Relacja ze szkoleń "Radzenie sobie ze stresem" 30 i 31.10.09 r.

W dniach 30 i 31 października 2009 r., podzieleni na cztery grupy beneficjenci projektu "Dobry start - lepsze jutro”, wzięli udział w szkoleniach „Radzenie sobie ze stresem”, które odbyły się w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z mechanizmami stresu i typowymi reakcjami na stres. Przeprowadzono analizę własną badając swój poziom zestresowania. Poznano popularne strategie, pomagające radzić sobie ze stresem, jak również uczono się technik i ćwiczeń, które poprawiają samopoczucie i ułatwiają walkę ze stresem.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami. Osobą prowadzącą spotkanie była psycholog Pani Joanna Śliwowska.

Zdjęcia w Galerii


"Pracownik administracyjno - biurowy" relacja ze szkolenia 29.09 - 21.11.09 r.

Na przełomie października i listopada 2009 r. sześcioro beneficjentów projektu „Dobry start, lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „Pracownik administracyjno – biurowy”. Uczono się organizacji pracy biurowej i obsługi urządzeń biurowych. Nabyto umiejętności z zakresu zarządzania biurem i prawidłowego prowadzenia dokumentacji.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Po zdaniu egzaminów kończących uczestnicy otrzymali MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w Galerii


Relacja ze szkolenia "Kelner - barman z modułem językowym" 30.09-30.11.09 r.

Ośmioro beneficjentów projektu „Dobry start – lepsze jutro”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie brało udział w kursie „Kelner – barman z modułem językowym”. Zajęcia odbywające się w dn. 30.09 – 30.11.09 r., prowadzone były przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności wykonywania obowiązków w zawodzie kelner – barman. Uczono się odpowiedniego przygotowywania potraw i napojów, nakrywano do stołu, obsługiwano konsumentów i przygotowywano salę w zależności od formy przyjęcia. Doskonalono także umiejętności z języka angielskiego w zakresie wyrażeń i zwrotów stosowanych w zawodzie.
Kurs zakończył się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymali MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w Galerii


„Pielęgnacja dłoni i stóp” relacja ze szkolenia 06.10 - 24.11.09 r.

W dniach 06.10 – 24.11.09 r. trzynaście beneficjentek projektu „Dobry start, lepsze jutro” brało udział w kursie zawodowym „Pielęgnacja dłoni i stóp”, przeprowadzonym przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Uczestniczki szkolenia poznały charakter pracy manikiurzystki. Uczono się jak wykonywać zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp, przedłużać paznokcie za pomocą akrylu i żelu oraz jak je ozdabiać. Niektóre dziewczęta okazały się być uzdolnione w tym kierunku, a zdobnictwo paznokci stało się ich nowym hobby.
Szkolenie zakończyło się egzaminem, po którym uczestniczki otrzymały MEN-owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje.

Zdjęcia w Galerii


Relacja ze szkolenia "Technolog robót budowlano - wykończeniowych" 02.10 - 02.12.09 r.

Kurs „Technolog robót budowlano – wykończeniowych” trwał od października do grudnia 2009 r. Dwudziestu trzech beneficjentów projektu „Dobry start – lepsze jutro”, brało udział w szkoleniu prowadzonym przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
Celem szkolenia było nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności wykonywania robót budowlanych i wykończeniowych. Szkolenie objęło swoim zakresem takie zagadnienia jak: materiałoznawstwo, obsługa maszyn, sprzętu i narzędzi oraz organizacja i obmiar robót. Uczestnicy szkolenia układali glazurę i terakotę, tynkowali, malowali i szpachlowali.
Po zdaniu egzaminów kończących uczestnicy otrzymali MEN - owskie zaświadczenia potwierdzające uzyskane na szkoleniu kwalifikacje i umiejętności.

Zdjęcia w Galerii


Relacja z konferencji podsumowującej projekt "Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 07.12.09 r.

W dniu 07.12.09 w Domu Weselnym Wenus w Grajewie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
W czasie konferencji zaprezentowano osiągnięte rezultaty, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla uczestników szkoleń. Konferencja podsumowująca projekt była również dobrym momentem na podziękowanie osobom, które przyczyniły się do sukcesu całego przedsięwzięcia.
Na zakończenie beneficjenci otrzymali certyfikaty ukończenia projektu a każdy z gości został miło zaskoczony prezentem w postaci materiałów promocyjnych.

Zdjęcia w Galerii

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony