szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

436399

INFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJACYCH PRZEMOCY

JESLI ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI: 

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • mówi ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce?
 • grozi Ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani?
 • obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że wszystkiemu Ty jesteś winna?
 • zmusza Cię do pożycia seksualnego?
 • zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?
 • straszy Cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali Ci pomóc?
 • grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?
 • przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił?
 • pobił Cię tak dotkliwie, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
 • sprawia, że czujesz się zagrożona w swoim domu?

istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. 

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE:
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!
PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!
PRZEMOC DOMOWA TO ZACHOWANIE WYUCZONE, KTÓREGO MOŻNA SIĘ ODUCZYĆ!
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY POWIEDZIEĆ PRZEMOCY NIE!
PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA Z SIEBIE!
PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA!!!
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Prawny obowiązek pomocy w zatrzymaniu przemocy w rodzinie mają:

 • Sąd Rodzinny /jeśli przemoc dotyczy dziecka/,
 • Policja,
 • Prokuratura,
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (GOPS),
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) /jeśli przemoc związana jest z problemem alkoholowym/

Z pomocą tych instytucji możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub zażądać założenia NIEBIESKIEJ KARTY chroniącej przed przemocą.

NIEBIESKA KARTA została opracowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ma na celu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ofiar przemocy domowej
 • rozwijanie ich zdolności samoobrony przed przemocą
 • tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy

Niebieska Karta jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza
policji i pracownika socjalnego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy
w rodzinie (Niebieska Karta w pomocy społecznej stanowi załącznik do wywiadu środowiskowego).

Niebieska Karta służy

 • dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie
 • ocenie zagrożenia dalszą przemocą
 • przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej
 • jako dowód w sprawach sądowych
 • usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy
 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy

Sposób przeprowadzania interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie w Policji reguluje aktualnie zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r.

 Procedura Niebieska Karta nakłada na instytucje obowiązki i zobowiązuje do określonego sposobu postępowania wobec sytuacji przemocy. Przede wszystkim obliguje do monitorowania środowisk, w których występuje przemoc oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin - w ramach własnych kompetencji. Realizacja procedury wymaga od instytucji pomagających wzajemnej współpracy w celu udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie oraz do wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie współpracuje z Policją i Gminnymi Ośrodkami Społecznymi w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty wizytując rodziny oraz udzielając pomocy specjalistycznej.

Informator dla osób dotkniętych przemocą: plik


Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie: plik


Ulotka telefonu Niebieska Linia: plik


Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy: plik


Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie: plik

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
"NIEBIESKA LINIA"
TEL. 801 12 00 02

działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00
Opłata za połączenie:
- z telefonu stacjonarnego - równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.)
- z telefonu komórkowego - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa 2015 r. /wg stanu na dzień 30.04.2015 r./
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
Baza organizacji pozarządowych PRZEMOC 2015-1-1

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony