szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

431579

OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Celem głównym programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie.
Głównym założeniem programu była pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:
- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
- uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
- koncentracja na konieczności pracy sprawcy nad sobą, swoimi wzorcami zachowań, ukazanie mu odpowiedzialności za siebie i innych (określenie motywacji sprawcy do zmiany),
- podjęcie i zaangażowanie w edukację mającą na celu zdobycie konkretnych umiejętności radzenia ze stresem, negatywnymi emocjami, agresją, a także pozyskanie informacji dotyczących własnej osoby (określenie osobistych potrzeb, własnej sieci wsparcia, sfery duchowej oraz sprecyzowanie celów życiowych związanych z własną hierarchią wartości) i zwiększenie poczucia kontroli nad własnym życiem;
- rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe i opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez agresji,
- naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy
innych,
- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

KARTA INFORMACYJNA  DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC - plik

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w programie korekcyjno - edukacyjnym zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

tel. 86 273 87 09

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie grajewskim /wg stanu na dzień 13.07.2015r./  Link do  - INFORMATOR 2015r.


Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie grajewskim 

LINK DO - INFORMATOR 2016 r. / wg stanu na dzień 07.07.2016r./

LINK DO - INFORMATOR  2017 r. / wg stanu na dzień 27.06.2017r./

LINK DO  INFORMATOR 2018 r.

LINK DO INFOMATOR 2019 r. / wg stanu na dzień 01.07.2019r. /

LINK DO INFOMATOR 2020 r. / wg stanu na dzień 26.06.2020 r. /

LINK DO INFOMATOR 2021 r. / wg stanu na dzień 30.06.2021 r. /

LINK DO INFOMATOR 2022 r. / wg stanu na dzień 25.01.2022 r. /

LINK DO INFOMATOR 2022 r. / wg stanu na dzień 04.07.2022 r. /

LINK DO INFOMATOR 2023 r. / wg stanu na dzień 12.01.2023 r. /

LINK DO INFOMATOR 2023 r. / wg stanu na dzień 05.07.2023 r. /

LINK DO INFOMATOR 2024 r. /wg stanu na dzień 29.01.2024 r./

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony