szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

436395

Aktywny Samorząd 2020

 Aktywny Samorząd 2020

UWAGA
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie ponownie przypomina, że 2020 roku osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II oraz uzyskania wsparcia w ramach MODUŁU I mogą składać wnioski elektronicznie za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie PFRON:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
Więcej informacji o systemie można uzyskać dzwoniąc na Infolinię Systemu Obsługi Wsparcia pod numer 800 889 777.
Istnieje również możliwość składania wniosków w formie papierowej.
Wnioski przyjmowane są od 1 marca 2020 r.
W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
o Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
o Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
o Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
o Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
o Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
o Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
o - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
o Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
o Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
o Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
o Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
o Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module I wypada dnia 31 sierpnia 2020r.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II wypada:
• dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
• dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Wnioski do pobrania:

Obszar A Likwidacja bariery transportowej 

 1. Wniosek obszar A zadanie 1 
 2. Wniosek obszar A zadanie 2
 3. Wniosek obszar A zadanie 3
 4. Wniosek obszar A zadanie 4
 5. Zaświadczenie obszar A zadanie 1
 6. Zaświadczenie obszar A zadanie 2
 7. Zaświadczenie obszar A zadanie 3
 8. Zaświadczenie obszar A zadanie 4
 9. Oświadczenie obszar A zadanie 1
 10. Oświadczenie obszar A zadanie 2
 11. Oświadczenie obszar A zadanie 3
 12. Oświadczenie obszar A zadanie 4
 13. Uzasadnienie wniosku obszar A zadanie 1
 14. Uzasadnienie wniosku obszar A zadanie 2
 15. Uzasadnienie wniosku obszar A zadanie 3
 16. Uzasadnienie wniosku obszar A zadanie 4
 17. RODO

Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczństwie infromacyjnym 

 1. Wniosek obszar B zadanie 1
 2. Wniosek obszar B zadanie 2
 3. Wniosek obszar B zadanie 3
 4. Wniosek obszar B zadanie 4
 5. Wniosek obszar B zadanie 5
 6. Zaświadczenie obszar B zadanie 1 wzrok
 7. Zaświadczenie obszar B zadanie 1 ruch
 8. Zaświadczenie obszar B zadanie 3
 9. Zaświadczenie obszar B zadanie 4
 10. Oświadczenie obszar B zadanie 1
 11. Oświadczenie obszar B zadanie 2
 12. Oświadczenie obszar B zadanie 3
 13. Oświadczenie obszar B zadanie 4
 14. Oświadczenie obszar B zadanie 5
 15. Uzasadnienie wniosku obszar B zadanie 1, 3, 4
 16. Uzasadnienie wniosku obszar B zadanie 2
 17. Uzasadnienie wniosku obszar B zadanie 5
 18. Oświadczenie przetwarzanie 
 19. RODO

Obszar C Likwidacja barier w prouszaniu się 

 1. Wniosek obszar C zadanie 1
 2. Wniosek obszar C zadanie 2
 3. Wniosek obszar C zadanie 3
 4. Wniosek obszar C zadanie 4
 5. Wniosek obszar C zadanie 5
 6. Wniosek dziecko obszar C zadanie 5 
 7. Zaświadczenie obszar C zadanie 1
 8. Zaświadczenie obszar C zadanie 3, 4
 9. Zaświadczenie obszar C zadanie 5
 10. Oświadczenie obszar C zadanie 1
 11. Oświadczenie obszar C zadanie 3
 12. Oświadczenie obszar C zadanie 4
 13. Oświadczenie obszar C zadanie 5
 14. Uzasadnienie wniosku obszar C zadanie 1
 15. Uzasadnienie wniosku obszar C zadanie 2
 16. Uzasadnienie wniosku obszar C zadanie 4
 17. Uzasadnienie wniosku obszar C zadanie 5
 18. Wzór oferty 1 obszar C zadanie 3
 19. Wzór oferty 1 obszar C zadanie 4
 20. RODO
 21. oświadczenie 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

 1. Wniosek obszar D
 2. Oświadczenie obszar D
 3. Uzasadnienie wniosku D
 4. RODO
 5. Oświadczenie 

Moduł II

 1. wniosek 
 2. zaswiadczenie z uczelni
 3. zaswiadczenie z uczelni 2
 4. zaswiadczenie z pracy
 5. oswiadczenie dot. kosztów
 6. oswiadczenie dot. udziału
 7. oswiadczenie semestr 
 8. oswiadczenie przetwarzanie
 9. RODO

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony